CERTIFICATS MÈDICS SABADELL

Obtenció/Renovació permís d'armes

D'entrega immediata. Només cal que porteu el DNI original i 1 fotografia de carnet (també la podem fer al centre mèdic de Sabadell)

Obtenció/Renovació títols nàutics

D'entrega immediata. Només cal que porteu el DNI original i 1 fotografia de carnet (també la podem fer al centre mèdic de Sabadell)

Obtenció/Renovació TIP vigilant de seguretat

D'entrega immediata. Només cal que porteu el DNI original i 1 fotografia de carnet (també la podem fer al centre mèdic de Sabadell)

Obtenció/Renovació llicència tinença animals potencialment perillosos

D'entrega immediata. Només cal que porteu el DNI original i 1 fotografia de carnet (també la podem fer al centre mèdic de Sabadell)

Obtenció/Renovació permís grua torre o mòbil

D'entrega immediata. Només cal que porteu el DNI original i 1 fotografia de carnet (també la podem fer al centre mèdic de Sabadell)

Certificats mèdics oficials

Certificats mèdics laborals i per oposicions (sense prova d'esforç).

D'entrega immediata. Només cal que porteu el DNI original.

 

 

CERTIFICADOS MÉDICOS SABADELL

Obtención/Renovación permiso de armas

De entrega inmediata. Sólo hace falta traer el DNI original y 1 fotografía de carnet (también se la podemos hacer en el centro médico de Sabadell)

Obtención/Renovación títulos nauticos

De entrega inmediata. Sólo hace falta traer el DNI original y 1 fotografía de carner (también se la podemos hacer en el centro médico de Sabadell)

Obtención/Renovación TIP vigilante de seguridad

De entrega inmediata. Sólo hace falta traer el DNI original y 1 fotografía de carnet (también se la podemos hacer en el centro médico de Sabadell)

Obtención/Renovación licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos

De entrega inmediata. Sólo es necesario traer DNI original y 1 fotografía de carnet (también la podemos hacer en el centro médico de Sabadell)

Obtención/Renovación permiso grua torre o móvil

De entrega inmediata. Sólo es necesario traer DNI original y 1 fotografía tipo carnet (también la podemos hacer en el centro mèdico de Sabadell)

Certificados médicos oficiales

Certificados médicos laborales y oposiciones (sin prueba de esfuerzo)

De entrega inmediata. Sólo hace falta traer el DNI original.