CERTIFICATS MÈDICS SABADELL

Obtenció/Renovació permís d'armes

D'entrega immediata. Només cal que porteu el DNI original i 1 fotografia de carnet (també la podem fer al centre mèdic de Sabadell)

Obtenció/Renovació títols nàutics

D'entrega immediata. Només cal que porteu el DNI original i 1 fotografia de carnet (també la podem fer al centre mèdic de Sabadell)

Obtenció/Renovació TIP vigilant de seguretat

D'entrega immediata. Només cal que porteu el DNI original i 1 fotografia de carnet (també la podem fer al centre mèdic de Sabadell)

Obtenció/Renovació llicència tinença animals potencialment perillosos

D'entrega immediata. Només cal que porteu el DNI original i 1 fotografia de carnet (també la podem fer al centre mèdic de Sabadell)

Obtenció/Renovació permís grua torre o mòbil

D'entrega immediata. Només cal que porteu el DNI original i 1 fotografia de carnet (també la podem fer al centre mèdic de Sabadell)

Certificats mèdics oficials

Certificats mèdics per treballs, oposicions, proves físiques  per policia local, mossos d'esquadra, bombers...

D'entrega immediata. Només cal que porteu el DNI original.

 

 

CERTIFICADOS MÉDICOS SABADELL

Obtención/Renovación permiso de armas

De entrega inmediata. Sólo hace falta traer el DNI original y 1 fotografía de carnet (también se la podemos hacer en el centro médico de Sabadell)

Obtención/Renovación títulos nauticos

De entrega inmediata. Sólo hace falta traer el DNI original y 1 fotografía de carner (también se la podemos hacer en el centro médico de Sabadell)

Obtención/Renovación TIP vigilante de seguridad

De entrega inmediata. Sólo hace falta traer el DNI original y 1 fotografía de carnet (también se la podemos hacer en el centro médico de Sabadell)

Obtención/Renovación licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos

De entrega inmediata. Sólo es necesario traer DNI original y 1 fotografía de carnet (también la podemos hacer en el centro médico de Sabadell)

Obtención/Renovación permiso grua torre o móvil

De entrega inmediata. Sólo es necesario traer DNI original y 1 fotografía tipo carnet (también la podemos hacer en el centro mèdico de Sabadell)

Certificados médicos oficiales

Certificados médicos para trabajo, oposiciones, pruebas físicas para policía local, mossos d'esquadra, bomberos...

De entrega inmediata. Sólo hace falta traer el DNI original.