Informació actualitzada sobre les mesures adoptades per prevenir la propagació del virus COVID-19

En el nostre establiment prenem totes les mesures necessàries perquè la revisió mèdica esdevingui segura. Anem actualitzant les mesures i adaptant-les a les recomanacions sanitàries. Actualment:

 

- No cal demanar cita prèvia. Si és una persona de risc, pot trucar-nos i l'informarem com fer la seva revisió de la manera més segura possible.

 

- L'aforament no està limitat, però li recomanem que vingui sense acompanyants si no és necessari.

 

- Hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic a l'entrada.

 

- Ja no és obligatori l'ús de la mascareta

 

- Es realitzen diàriament les neteges i desinfeccions pertinents.

 

 

 

Si desitja més informació, pot trucar-nos al 93.745.04.52

Información actualizada sobre las medidas adoptadas para prevenir la propagación del virus COVID-19

En nuestro establecimiento tomamos todas las medidas necesarias para que la revisión médica sea segura. Vamos actualizando las medidas y adaptándolas a las recomendaciones sanitarias. Actualmente:

 

No hace falta pedir cita previa. Si es una persona de riesgo, puede llamarnos y le informaremos de cómo hacer su revisión médica de la forma más segura posible. 

 

-El aforo no está limitado pero le recomendamos que acuda sin acompañantes si no es necesario. 

 

- Hay dispensadores de gel hidroalcohólico en la entrada.

 

- Ya no es obligatorio el uso de la mascarilla

 

- Se realiza diariamente la limpieza y desinfección pertinentes.

 

 

Si desea más información, puede llamarnos al 93.745.04.52