Informació actualitzada sobre les mesures adoptades per prevenir la propagació del virus COVID-19

En el nostre establiment prenem totes les mesures necessàries perquè la revisió mèdica esdevingui segura. Anem actualitzant les mesures i adaptant-les a les recomanacions sanitàries. Actualment:

 

- No cal demanar cita prèvia. Si és una persona de risc, pot trucar-nos i l'informarem com fer la seva revisió de la manera més segura possible.

 

- L'aforament està limitat, per tal de garantir la distància de seguretat. Li recomanem que vingui sense acompanyants.

 

- Hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic a l'entrada i a cada despatx.

 

- És obligatori l'ús de la mascareta durant tota la revisió. 

 

- Es realitzen diàriament les neteges i desinfeccions pertinents.

 

- Realitzem justificants de desplaçament per a les persones que necessiten acudir durant les hores de confinament municipal / comarcal. La renovació de permisos i documentació oficial és una de les excepcions previstes a la limitació de mobilitat.

 

Si desitja més informació, pot trucar-nos al 93.745.04.52

Información actualizada sobre las medidas adoptadas para prevenir la propagación del virus COVID-19

En nuestro establecimiento tomamos todas las medidas necesarias para que la revisión médica sea segura. Vamos actualizando las medidas y adaptándolas a las recomendaciones sanitarias. Actualmente:

 

No hace falta pedir cita previa. Si es una persona de riesgo, puede llamarnos y le informaremos de cómo hacer su revisión médica de la forma más segura posible. 

 

-El aforo está limitado para garantizar la distancia de seguridad. Le recomendamos que acuda sin acompañantes. 

 

- Hay dispensadores de gel hidroalcohólico en la entrada y en cada despacho.

 

- Es obligatorio el uso de la mascarilla durante toda la revisión. 

 

- Se realiza diariamente la limpieza y desinfección pertinentes.

 

- Realizamos justificantes de desplazamiento para aquellas personas que necesitan acudir durante las horas de confinamiento municipal/comarcal. La renovación de permisos y documentación oficial es una de las excepciones previstas en la limitación de la movilidad.

 

Si desea más información, puede llamarnos al 93.745.04.52