Informació per als clients

A part dels serveis bàsics que us podem oferir en qüestió de revisions mèdiques i renovacions del carnet de conduir disposem de serveis complementaris que tenen com a finalitat fer la seva gestió més fàcil i satisfactòria.

Entre aquest serveis destaquem:

- Possibilitat de fer-se les fotografies al mateix centre mèdic.

- Possibilitat de realitzar el pagament dels nostres serveis amb tarjeta de crèdit.

- Tramitació immediata del seu carnet de conduir sense haver de passar per les oficines de la DGT.

- Com estem just davant de les oficines de la DGT podem resoldre ràpidament qualsevol problema que pugui sorgir en la tramitació del seu carnet de conduir o durant el procés d'enviament del carnet al seu domicili.

-App mi DGT: Podeu descarregar l'aplicació de la Direcció General de Tráfic que us permet que el conductor o el titular de un vehicle porti en el seu mòbil el permís de conduir i tota la documentació del vehicle amb plena validesa legal en tot el territori nacional.

https://sede.dgt.gob.es/es/appmidgt/

 

 

Información para los clientes

A parte de los servicios  básicos que os podemos ofrecer en cuestión de revisiones médicas y renovaciones del carnet de conducir disponemos de servicios complementarios que tienen como finalidad hacer su gestión más fácil y sadisfactoria.

Entre estos servicios destacamos:

- Posibilidad de hacerse fotografías en el mismo centro.

- Posibilidad de realizar el pago de nuestros servicios mediante tarjeta.

- Tramitación inmediata de su carnet de conducir sintener que pasar por las oficinas de la DGT.

- Debido a que estamos justo delante de las oficinas de la DGT podemos resolver con más facilidad cualquier problema que pueda surgir de la tramitación de su carnet de conducir o durante el proceso de envío de su carnet a domicilio.

-App mi DGT: Podeís descargar la aplicacion de la Direccion General de Tráfico que os permite que el conductor o el titular de un vehículo lleve en su móvil tanto el permiso de conducir como el resto de documentación del vehículo con plena validez legal en todo el territorio nacional.

https://sede.dgt.gob.es/es/appmidgt/